15-09-07

 

Maak een zelfstartende CD/DVD aan. Dat kan je via Nero maar zelf geef ik de voorkeur aan MagicISo of PowerIso.
Om je cd/dvd bootable te maken heb je een opstartimage van een windows98diskette nodig en die kan je vinden op http://www.bootdisk.com . De diskette kan je trouwens nog verder aanpassen zodat je ook de extra files op de cd kan aanpreken na booten.

Hier  de inhoud van mijn bootimage en de autoexec.bat en config.sys


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoexec.bat

@ECHO OFF
set EXPAND=YES
SET DIRCMD=/O:N
cls
SET TZ=GHO-01:00
prompt $p$g
LH XMSDSK.EXE 51200 R: /t /y
netnetbind.com

doskey.com
mouse
PATH=a:;r:

IF "%config%"=="NOCD" GOTO ENDBOOT
set CDROM=FOO23
DETECTCD.EXE
ECHO *** CD=%CDROM% ***
LH MSCDEX.EXE /D:cdrom001 /L:X

 

IF "X"=="FOO23" GOTO NOCDROM
PATH=a:;X:
GOTO %CONFIG%

 

IF "%config%"=="GHOST1" GOTO GHOST1
IF "%config%"=="GHOST2" GOTO GHOST2
IF "%config%"=="GHOST3" GOTO GHOST3
IF "%config%"=="GHOST4" GOTO GHOST4
IF "%config%"=="GHOST" GOTO GHOST
IF "%config%"=="SUCD" GOTO SUCD
IF "%config%"=="Delpart" GOTO Delpart
IF "%config%"=="Restore1" GOTO Restore1
IF "%config%"=="Restore2" GOTO Restore2
IF "%config%"=="Restore3" GOTO Restore3
GOTO ENDBOOT


:Delpart
echo delpart & ghost in ramdisk
x:
delpart.exe
goto exitbatch

:GHOST
x:
COPY X:GHOSTGHOST.EXE R:
R:
GHOST.EXE
ECHO  X: CD DRIVE
ECHO  R: RAM DRIVE
GOTO EXITBATCH

:GHOST1
echo starting up ghost
x:
ghostghost.exe
GOTO ENDBOOT

:GHOST2
echo making/creating a ghost
x:
ghostghost.exe -split=695 -auto
GOTO ENDBOOT

:GHOST3
x:
echo making/creating a ghost
ghostghost.exe -split=1485 -auto
GOTO ENDBOOT

:GHOST4
x:
echo making/creating a ghost
ghostghost.exe -split=1485 -auto
GOTO ENDBOOT

:Restore1
echo command line as follows ...
echo restore XP Home NL * ghost image Dutch
echo -clone,MODE=pload : sets Ghost in restore mode;
echo  SRC=%CDROMBKUP.GHO:1 : points to the location where the image is
echo  :1 : means partition 1 from the image file;
echo  DST=1:1 : means hard drive 1 partition 1, in other words C:

x:ghostGHOST.EXE -clone,MODE=pload,SRC=x:pcNL.GHO:1,DST=1:1

GOTO ENDBOOT

 

:Restore2
echo command line as follows ...
echo restore XP Home UK * ghost image French
echo -clone,MODE=pload : sets Ghost in restore mode;
echo  SRC=%CDROMBKUP.GHO:1 : points to the location where the image is
echo  :1 : means partition 1 from the image file;
echo  DST=1:1 : means hard drive 1 partition 1, in other words C:

x:ghostGHOST.EXE -clone,MODE=pload,SRC=x:pcfr.GHO:1,DST=1:1

GOTO ENDBOOT

:Restore3
echo command line as follows ...
echo restore XP Home UK * ghost image English
echo -clone,MODE=pload : sets Ghost in restore mode;
echo  SRC=%CDROMBKUP.GHO:1 : points to the location where the image is
echo  :1 : means partition 1 from the image file;
echo  DST=1:1 : means hard drive 1 partition 1, in other words C:

x:ghostGHOST.EXE -clone,MODE=pload,SRC=x:pcuk.GHO:1,DST=1:1

GOTO ENDBOOT

:SUCD
GOTO ENDBOOT

:NOCDROM
CLS
ECHO.
ECHO DetectCD was unable to determine the drive letter.
ECHO.
echo De  Setup-bestanden van de floppy inladen.
echo plaats de 2de floppy
pause
echo.
a:
dir
cd ghost
echo Loading from floppy...
GHOST.EXE
GOTO EXITBATCH

 

:ENDBOOT
CLS
ECHO.
ECHO Welcome to SatCP's Norton/Symantec Ghost 8.0 bootable cd.
ECHO.
X:


GOTO EXITBATCH

:EXITBATCH
SET CDROM=
cls
echo booted on dos
echo to start ghost manually change to Ghost directory-> cd ghost
echo type command -> ghost
echo .
echo remember harddisk = C: 
echo          ramdisk  = R:
echo          cd / dvd = x:
echo .
echo *****************************
echo * THIS SOFTWARE IS ON A DVD *
echo *****************************
echo .
echo some dos commands are availabe [fdisk-format-doskey-xcopy]


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


config.sys

numlock=on

[menu]
menuitem=GHOST, Launch Ghost in ramdisk.
menuitem=GHOST1, Launch Ghost.
menuitem=GHOST2, Launch Ghost [Split for CD-R       :  700 MiB].
menuitem=GHOST3, Launch Ghost [Split for DVD+/-R    : 4.37 GiB].
menuitem=GHOST3, Launch Ghost [Split for DVD+/-R DL : 8.74 GiB].
menuitem=SUCD, Boot computer with support for CD-ROM & DOS access.
menuitem=NOCD, Boot computer without support for CD-ROM ---  DOS available
menuitem=Delpart, Delete partitions [xp-w2k]
submenu=Restore, Restore Images if available

[Restore]
menuitem=Restore1, Restore Image PC Dutch
menuitem=Restore2, Restore Image PC French
menuitem=Restore3, Restore Image PC English

menudefault=SUCD,10
menucolor=7,0

[Delpart]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:cdrom001
device=flashpt.sys

[GHOST]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:cdrom001
device=flashpt.sys

[GHOST1]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:cdrom001
device=flashpt.sys

[GHOST2]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:cdrom001

[GHOST3]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:cdrom001
device=flashpt.sys

[GHOST4]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:cdrom001
device=flashpt.sys

[SUCD]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:cdrom001
device=flashpt.sys
 
[Restore1]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:cdrom001
device=flashpt.sys
 
[Restore2]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:cdrom001
device=flashpt.sys

[Restore3]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:cdrom001
device=flashpt.sys

[NOCD]
device=himem.sys /testmem:off

[COMMON]
include=Niccard
files=60
buffers=20
dos=high,umb
stacks=9,256
lastdrive=z
device=display.sys con=(ega,,1)
country=032,850,country.sys
install=mode.com con cp prepare=((850) ega.cpi)
install=mode.com con cp select=850
install=keyb.com be,,keyboard.sys

[Niccard]
DEVICE=netprotman.dos /I:net
DEVICE=netdis_pkt.dos
DEVICE=nete100b.dos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud diskette


15/09/2007  16:53    <DIR>          GHOST
15/09/2007  16:53    <DIR>          NET
15/08/2007  19:09             3.429 AUTOEXEC.BAT
05/05/1999  23:53            96.546 COMMAND.COM
15/08/2007  19:09             2.094 CONFIG.SYS
05/05/1999  23:53            30.742 COUNTRY.SYS
01/10/2002  01:09             4.848 CTMOUSE.EXE
08/03/2000  19:00             8.013 DETECTCD.EXE
05/05/1999  23:53            17.223 DISPLAY.SYS
24/04/1999  02:22            15.495 DOSKEY.COM
05/05/1999  23:53            58.870 EGA.CPI
05/05/1999  23:53            93.242 EXTRACT.EXE
05/05/1999  23:53            65.084 FDISK.EXE
05/05/1999  23:53             8.013 FINDCD.EXE
05/05/1999  23:53            64.425 FLASHPT.SYS
24/04/1999  02:22            49.575 FORMAT.COM
05/05/1999  23:53            33.415 HIMEM.SYS
05/05/1999  23:53           222.390 IO.SYS
05/05/1999  23:53            20.263 KEYB.COM
05/05/1999  23:53            34.566 KEYBOARD.SYS
24/04/1999  02:22             9.324 LABEL.EXE
05/05/1999  23:53            30.023 MODE.COM
10/03/1993  08:00            56.408 MOUSE.COM
07/06/2007  23:06                24 MOUSE.INI
05/05/1999  23:53            25.473 MSCDEX.EXE
05/05/1999  23:53                 4 MSDOS.SYS
05/05/1999  23:53            41.302 OAKCDROM.SYS
25/12/1999  08:23           143.818 SCANDISK.EXE
31/05/1994  10:22            45.145 SMARTDRV.EXE
24/04/1999  02:22             3.878 XCOPY.EXE
24/04/1999  02:22             3.878 XCOPY32.EXE
12/08/1998  03:09            20.016 XMSDSK.EXE
15/09/2007  16:54                 0 content.txt
              31 bestand(en)        1.207.526 bytes
               2 map(pen)      28.534.784 bytes beschikbaar
:NET

15/09/2007  16:53    <DIR>          .
15/09/2007  16:53    <DIR>          ..
04/03/2003  15:09            32.928 E100B.DOS
03/10/2003  12:29            21.696 PROTMAN.DOS
03/10/2003  12:29            13.770 PROTMAN.EXE
03/10/2003  12:29             8.513 NETBIND.COM
03/10/2003  13:07             5.781 DIS_PKT.DOS
04/06/2006  15:17               325 PROTOCOL.INI
               6 bestand(en)           83.013 bytes
               2 map(pen)      29.791.232 bytes beschikbaar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De folder Ghost en Net haal je van je netwerkdiskette de aangemaakt werd door ghost.

Nadat de cd/dvd bootable is gemaakt, ga je deze files niet meer zien op de cd/dvd.

Verder wordt de folder Ghost van de 2de diskette die ghost aanmaakt naar het cd/dvd datadeel overgebracht daarin bevinden zich volgende bestanden :

17/12/2003  16:25           330.352 03gdisk.exe
03/10/2003  10:54           466.912 gdisk.exe
17/05/2006  10:32         1.394.212 GHOST.EXE
03/10/2003  11:03         1.000.888 omnifs.exe

Nu kan je nog andere files en folders toevoegen in dat deel van de cd/dvd die dan bereikbaar zijn na het opstarten.
Normaal start je van je diskette-image (zie boven) in DOS op. Deze bestanden zijn dus bij opbooten van cd/dvd bereikbaar vanuit DOS (dus enkel dos-programma’s en de naamgeving 8+3 aanhouden).

Je kan windows programma’s toevoegen maar die zijn niet aanspreekbaar wanneer je van de cd/dvd opboot.

 


Voor het aanmaken van de bootable cd/dvd:

1 – diskette boot image toevoegen
2 – folder Ghost met inhoud :
03gdisk.exe
gdisk.exe
GHOST.EXE
omnifs.exe
3 – andere files
     delpart.exe       -  verwijdert partities in XP
     pcNL.GHO      - ghost image

    en folders


Wanneer je de ghost wil terugplaatsen, moet je er wel aan denken in de bios de opstartvolgorde aan te passen vb: diskette / cd / hd

18:55 Gepost door janos in Web | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-08-07

 

het is alweer een hele tijd geleden dat op deze blog nog iets verscheen. Het is dan professioneel ook vrij druk geweest. Er waren 's avonds dagen bij dat ik liever geen pc meer zag.

Ok ik heb nog wat zitten experimenteren met Ghost. Je weet wel de programmatuur die een voledige image maken kan van je harde schijf.  Een handig programma. In zeer korte tijd herstel je je pc zoals het was met alle programma's en mail en drivers zoals op het ogenblik dat je de ghost maakte.

In een volgende aflevering "Hoe maak ik een zelfopstartende ghost CD aan" en verder welke programma's kunnen nog van pas komen.


Image00001

  

20:36 Gepost door janos in Web | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-02-07

printen en linux

collega"s veel tijd heb ik niet maar voor linux-prindrivers  ga eens een kijkje nemen op :

http://hplip.sourceforge.net/supported_devices/inkjet.html

10:08 Gepost door janos in Web | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |